Az építéskémiai piac feltörekvő csillaga.

Retela

BIZONYÍTVÁNY a hulladékról szóló törvény rendelkezéseiből eredő kötelezettségek teljesítéséről

– az elektromos készülékek visszavételére vonatkozó kötelezettség teljesítése érdekében – PDF letöltés

Hozzájárulunk az elektromos berendezések visszavételéhez.

A nyugdíjas elektromos berendezések nem tartoznak a települési hulladékhoz. A teljes (nem összeszerelt) felszerelést a visszavétel helyén kell átadni, amely a www.retela.cz címen található, legkésőbb a szállító vagy a kollektív rendszerek oldalain. Ha a használt elektromos berendezéseket a megfelelő helyre helyezi, lehetővé válik a környezeti menedzsment folyamata, amely megfelelő feldolgozást és újrahasznosítást eredményez. Az újrafeldolgozási díjat a termék ára tartalmazza.
Cégünk teljes felelősséget vállal termékeiért, valamint gyűjtésükért és ökológiai ártalmatlanításáért.